Sovon Oog voor het Wad

Welcome to Oog voor het Wad


Waar en hoe vaak worden de vogels en de zeehonden verstoord in de Waddenzee? En wat zijn de belangrijkste verstoringsbronnen. Om deze vragen te beantwoorden is de applicatie Oog voor het Wad ontwikkeld. Met de applicatie kunnen waarnemingen van vogels, zeehonden, potentiƫle verstoringsbronnen (zowel menselijk als natuurlijk) en eventuele gebeurtenissen die deze veroorzaken, via een gestandaardiseerde telmethode binnen een vast omschreven gebied op of rond het wad geregistreerd worden.

Waarnemingen kunnen als stip (met bijbehorend aantal), of als aantal horend bij het telgebied worden vastgelegd. Waarnemingen kunnen tijdens alle stadia van het getij worden uitgevoerd en duren maximaal een uur. Daarna kan met een nieuwe telling begonnen worden. Een handleiding voor het uitvoeren van deze tellingen is hier beschikbaar: Handleiding Oog voor het wad.

Als nog geen telgebied is vastgelegd, kunnen kaarten worden gedownload van het gebied waarop gebiedsgrenzen kunnen worden ingetekend en de locatie van vogels, zeehonden en potentiele verstoringsbronnen.

Behalve op de website kunnen de gegevens ook via de Android app Avimap direct in het veld via een tablet of smartphone ingevoerd worden voor de telgebieden die op uw naam staan. Daarvoor moeten wel eerst de telgebieden aangemaakt worden via de website. Een uitgebreide handleiding voor Avimap is hier te vinden: Handleiding Avimap.