Sovon

Welkom bij Oog voor het Wad

Oog voor het Wad is een applicatie voor het registreren van waarnemingen van vogels, zeehonden, potentiele verstoringsbronnen (zowel menselijk als natuurlijk) en eventuele gebeurtenissen die deze veroorzaken, via een gestandaardiseerde telmethode binnen een vast omschreven gebied op of rond het wad.

Waarnemingen kunnen als stip (met bijbehorend aantal), of als aantal horend bij het telgebied worden vastgelegd.
Waarnemingen kunnen tijdens alle stadia van het getij worden uitgevoerd. Bij laagwatertellingen is de telduur maximaal een uur.
Het protocol voor het uitvoeren van deze tellingen is hier beschikbaar: Protocol Oog voor het wad.

Als nog geen telgebied is vastgelegd, kunnen kaarten worden gedownload van het gebied waarop gebiedsgrenzen kunnen worden ingetekend en de locatie van vogels, zeehonden en potentiele verstoringsbronnen.

Er wordt gewerkt aan een Android app om gegevens direct in het veld op een tablet of telefoon in te voeren voor de telgebieden die op uw naam staan.

mogelijkheden online:

  • veldkaarten maken
  • waarnemingen per bezoek invoeren
  • gegevens exporteren

DOWNLOADS:

Kaarten om in het veld een telgebied in te tekenen
Protocol Oog voor het wad